handelsbetingelser
Tilbud og priser

Hvis intet andet er skriftligt aftalt gælder et tilbud i 14 dage.
Ved store ændringer i råvarepriser (over 10 %), Valutakurser (over 20%) eller andre forhold som sælger ikke er herre over, kan sælger annullere sit tilbud.

Leveringstid

Oplyst leveringstid overholdes så vidt det er muligt.
Forsinket levering giver ikke køber ret til erstatning eller anden annullering uden at dette er skriftligt accepteret af sælger.
Som leveringstid gælder afsendelsestidspunkt fra fabrik eller lager hvis intet andet er skriftligt aftalt.

Leveringsbetingelser

Om intet er særskilt aftalt gælder INCOTERMS 2000, ab vort lager. Levering direkte fra producent sker efter aftale.

Betalingsbetingelser

Netto 8 dage. Morarente beregnes med 2 % pr. måned.
Ved større projekter, betaling efter nærmere aftale.
Ved gentagne overtrådte forfaldsdatoer (for sen afregning / betaling) : forudbetaling eller bankgaranti!

Emballage

Emballage faktureres køber efter forbrug og/eller der faktureres kr. 75 pr. enhed af pallerammer, EUR-paller og lign.

Ordrebekræftelse

Varer eller tjenester leveres i henhold til ordrebekræftelse.
Det er købers ansvar at meddele om eventuelle fejl i ordrebekræftelse ved omgående at tage kontakt til sælger.

Annullering af ordre og returnereing af varer

Annullering af ordre eller returnereing af bestilte varer kan kun ske efter forudgående accept fra sælger som tildeler et returnummer vare skal mærkes med.

Køber må dække alle omkostninger plus eventuel erstatning til sælger. Erstatning fastsættes til sælgerens dækning af omkostninger (min. 25% af fakturabeløb) Annullering af ordre eller returnering af varer som ikke lagerføres, vil normalt ikke accepteres.

Afhentning

Køber er pligtig til at hente varerne til aftalt tid. Sælger har ret til at foretage forsendelse af varen dagen efter aftalt afhentningstidspunkt. Forsendelse sker på sælgers betingelser og for købers regning og risiko.

Montering

Dersom sælger skal stå for montering skal dette være skriftligt aftalt og foregå i henhold til de betingelser, som fremgår af sælgers ordrebekræftelse. Køber er pligtig til at dække alle sælgers omkostninger ved udsættelse af montagen.

Reklamation

Eventuelle transportskader skal noteres på fragtbrev ved modtagelse af varen. Skader som ikke er noteret ved modtagelsen berettiger ikke til erstatning. Efter modtagelse af varerne skal køber foretage forsvarlig kontrol af leveret mængde, samt om der foreligger kvalitetsmangler. Eventuelle reklamationer skal fremføres skriftligt inden 8 dage efter modtagelse af varerne.

Garanti

Garantiperioden er 2 år for produktionsfejl, ved nye produkter. Godtgørelse ved godkendt reklamation vil stå i forhold til den nytte køber har haft af produktet siden levering.

Sælgers ansvar

Sælgers ansvar er, uanset forhold, begrænset til sælgers fakturaværdi på selve varen. Sælger tager forbehold for tekniske ændringer af produktet.

Force Majeure

Force majeure efter vanlige regler. Herunder også maskinnedbrud eller uforudsete hindringer som skyldes sælgers leverandører.

Tvister

Eventuelle tvister afgøres efter dansk lovgivning.